rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - för tågburna (SLUTSÅLD) (2019-02-23)

 

Upplaga 1

Vandring 1:

Stenbrottsvägen är inte skyltad F: att rulla nerför slänten (med cykel?) är inte att rekommendera på den smala och ojämna stigen. (Tack Ingrid)

 

Vandring 2:

Vid D fanns inga varningsskyltar - bara en stolpe där kanske en suttit. Annars stämde allt. (Tack Marianne)

 

Vandring 3:
Den damm som nämns att man ska komma fram till alldeles i början av vandringen, efter att ha gått en gång-cykelväg från Maria station, finns inte mer. Istället är här ett avspärrat schaktområde, som är något svårt att krångla sig igenom för den fortsatta vandringen. (Tack Stefan) Schaktområdet ovan är numera en väg (med staket) som man måste följa fram till en rondell där Christer Boijes väg ansluter, A: krematoriet såg vi inte röken av! Vi antog att det fanns någonstans på kyrkogården på höger sida G: Att gå över spåren är meningslöst, nu när dammen/schaktområdet blivit en väg, det är bättre att följa vägen som svänger till vänster, efter övergångsstället utan Zebraränder, då kommer man tillbaka till rondellen vid Christer Boijes väg (Tack Ingrid)

 

Vandring 5:

Den nerlagda järnvägen till vänster vid skogsdungen är till en början mycket otydlig och igenvuxen.

E: Det "minitorg" som omtalas är inte belagt med kullersten utan med vanlig kanthuggen gatsten. (Tack Mats)

 

Vandring 10:

Här håller man på att bygga ett naturrum så man kommer inte fram på Fiskarbacksstigen utan man får gå höger om Tivolibadet.

D: här är också förändringar (efter att man korsat landsvägen) beroende på bygget, man kan inte gå längs Helge å, men man kommer rätt ialla fall (Tack Ingrid)

 

Vandring 12:

A. Gå i riktning Brottets bana! På vä sida börjar skogen och en trevlig stig leder in i den. Nyttja den aktuella stigen, gå över en bro. ………. Observera gårdarna på vä sida. Efter det andra står tre brevlådor, en liten och två större, grå ute vid vägkanten.

 

B. Gå ytterligare 200 m, sväng därefter vänster. Vägen har ny beläggning beståned av grov sten och grus. Runt om har skog avverkats. Efter några hundra m nås en vägkrök intill en röd stuga med vita knutar. …….. En tvärgående stenmur korsas. På en stolpe står biotopskydd. I blickfånget ligger en höjd. Stega uppför! Fortsätt med bibehållen färdriktning. Stigen breddas därefter och stegen rullar på i nerförsbacke. Ett vägskäl nås där en blå pil pekar vä.(Pilen trasig) Det verkar intressant, eller hur? Det måste utforskas lite närmre, sväng således vä. Ett f.d. stenbrott nås vid ett T-kors. Färden skall fortsätta åt höger, men ta först del av informationen. På vä sida ligger betesmark. Efter 200 m nås en grusväg.

 

D. Sväng vä på strövstigen. Inom kort nås Ringsjön. Det finns en mycket strandnära gång som kan nyttjas förutsatt att vattenståndet så tillåter. Annars går det bra att ströva längs kanten av ängen. Gå förbi en badplats, små båtskjul och bryggor. Vänd vä på en korsande tillfartsväg. Fortsätt rakt uppför backen i riktning från stranden. Bortse från Strandvägen som ansluter från vä. …….. Ta vä på Midsommarstigen. Skylten strövstig är bortplockad. Gå rakt genom ett stugområde. Inom kort nås en glänta som sannolikt används för midsommarfiranden.

 

E. ………..Vik efter endast 50 m av till hö på John Tillmans väg. Efter några hundra m ligger det pampiga sjukhuset på en höjd på vä hand. Nedanför, i skogspartiet på vä sida tangerar ett gult motionsspår. (inget blått längre)

 

F. Detta spår följs drygt två km till- och runt Ekbacken och vidare till en belägen norr om backen. Under delsträckan längs motionsslingan kan följande noteras: Några hus passeras och stigen får utseendet av en fägata med murar på bägge sidor. En T-korsning nås, ta vä! Vägen breddas och i en vägkrök viker det gula spåret av till hö. I den aktuella kurvan står skyltar, Djurgårdsvägen och Lars Ols väg.

 

G. Följ det gula huvudstråket uppför, runt Ekbacken, till-och förbi en informationstavla vid Sätoftaskolan. På hö sida skymtar, från och till, bebyggelse Stanna kvar på gula spåret till och runt dammen. I bortre ändan av dammen står ännu ett anslag

 

H. Runda dammen i ett motursvarv. Följ den gula leden ytterligare några hundra m tills ett svart mountain bike spår ansluter.

 

I. Ta höger på detta. Spåret ledert till en cykelled, alla tiders! Ta hö längs det lättrampade cykelspåret mot Höör. ……… Efter en eventuell rast fortsätter vandringen runt dämmet via totalt tre små träbroar. Ta vänster, gå 50 m i riktning Brottets bana. Intill en bänk, invid ån, finns trappavsatser uppför slänten på hö sida. ……..

 

 

Vandring 14:

Sidan 75 (rad 4, 13) Man passerar Kävlingeån, som hette Lödde ström på 1800-talet, (ej Bråån). Denna å passerar man vid F och S. Vandring 15: Sidan 78 Saxån rinner ut i Lundåkrabukten. (Tack Åke S.)

 

Ridstigen efter bron vid punkt B är igenvuxen. Vandrare kan i stället ta den alternativa väg som rekommenderas för cyklister.

 

Punkt F: Den som väntar sig en "klockstapel" i form av ett fristående klocktorn blir besviken. Men det finns ju en vällingklocka ovanpå en av Örtofta slotts byggnader. (Tack Mats)

 

Vandring 17 (2019-02-23);

Inledning: Det finns ingen telefonkiosk längre, men det är lätt att hitta ändå (Tack Åsa)

 

 

Vandring 18 (2019-02-23);
C: En ny stig har anlagts som går precis vid Rååån - man kan alltså svänga vänster före grusvägen och följa ån nästan hela vägen tillbaka istället för att gå "vägen som smalnar av och kan beskrivas som två gräsbeklädda hjulspår". Ta trappan upp till vänster en bit före järnvägsövergången, eller fortsätt framåt kanske 20 meter och gå upp en slänt om man vill undvika de 7-8 trappstegen. (Tack Åsa)

 

Vandring 19;

Två saker(som vi märkte) har ändrats genom åren. Dels etapp C, efter den gamla eken. Det som kallas lövgången är nedsågat till en meters höjd, och man associerar inte till lövgång, men det gick ju bra ändå. Dels på samma etapp när man kommer fram till kustvägen. Vi hittade en stig en liten bit från P-skylten. Den gick bara rakt ner till vattnet, men där kunde man inte gå vidare. Längs kustvägen finns numera en cykelväg. Om man tar denna till vänster, ett par hundra meter, då kan man komma ner till cementbunkrarna. För övrigt hittade vi ingen parkering som skylten visade, men det kanske vi bara missade. (Tack Monica/Vidar)

 

Vandring 20

Följande två saker gjorde vandringen svår.

1. Punkt A Skylten med korsande militärtrafik var borttagen, i vägskälet var ett nytt hus byggt.

2. Punkt E, stigen halvvägs på den privata vägen fanns ej. (enligt uppgift hade marken fått en ny ägare som plöjt upp stigen) (Tack Per-Anders)

 

Vandring 22:

Vid D i Fortunens Indelucke beskrivs ”bortse från en stig på höger hand direkt efter några förrådsbyggnader.” Det finns inga förrådsbyggnader längre och stigen var väldigt diffus. Sedan var korsningen där man tar till höger endast en trevägskorsning. Stigen rätt fram i denna korsning var gräsbevuxen i motsatt till den lilla skogsväg vi följde. Hur som helst så hittade vi rätt med hjälp av kartan så det var inga problem. (Tack Jan)

 

Vandring X:
P.g.a ändrade ägarförhållanden; Vid G och H fortsätt utmed Allbovägen (vik ej av på Hedvägen) fortsätt till en ICA-butik, sväng vänster på Plommonvägen och direkt höger på Bengtemöllevägen, passera B & B Talldungen och Bengtemölla. Ta vänster i en T-korsning .......

 Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin