rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - evighetsträd (SLUTSÅLD) (Mars-2019)

Upplaga 1

 
Vandring 6:
Ekstubben som nämns under G skall i texten ha nr 7 (inte nr 8) (Tack Kurt)
 
Vandring 8 (2017-08-07):

Beskrivningen på punkt G är väl avancerad! Där gick jag fel, det är många väderstreck i beskrivningen att hålla reda på!

Sträckningen vid C, den äventyrliga delen tror jag inte går att hitta idag, där har nog skett en del arbeten med marken om jag fattar det rätt.

Gräset mellan C och D är rejält högt, men det är kanske allt gräs just nu, eller så är det få som går här. Skogen norr om slottet är fin med stora ekar och rhododendronbuskarna är imponerande. (Tack Kaj)

 

Vid G, när man väl når fram till husraderna så har vägen där nyligen flyttats och ligger numera bakom husraden istället för framför. Det innebär att man inte kommer fram till jätteeken vid punkten H utan behöver svänga höger i t-korningen för att titta på eken en bit nerför vägen. Sen går man tillbaka den lilla biten för att fortsätta enligt beskrivning. Snubbeltråden för viltsvin vid H har numera förstärkts med ett rejält viltstängsel, det finns visserligen en öppningsbar stängselsektion vid slutet av gången genom ekplanteringen men den såg inte ut att vara tänkt för passerande turister, så vi gick på utsidan av trädgården tillbaka till parkeringen. (Tack Raissa)

 

En enklare beskrivning från G kan vara: Stigen ner mot bäcken börjar vid öppningen i ett träräcke på vänster sida. Följ stigen ner till bäcken och gå över den lite murkna bron. Klättra över stättan in i kohagen och fortsätt rakt fram ca 20m. Kryp under trädstammen och klättra över stättan direkt efter de fallna träden. Fortsätt stigen ca 20m åter söder. Lämna stigen och vänd vänster och gå snett bakåt (det finns några gula markeringar här). Fortsätt högst upp på ryggen. Gå sen österut längs ravinkanten och strax blir stigen tydlig och går över en mindre bro och snart är man framme vid kvarndammen H. (Tack Ingvar o Irene)

 

 

Vandring 9: (2019-03-29)

I inledningstexten nämns en skylt om Vegeå Fiskevårdsområde. Denna har nog försvunnit tillsammans med en del avverkade träd. Men det går rätt lätt att hitta stigen efter skogsmaskinens framfart.

C. Stigen passerar mycket nära sista huset som är under renovering. Tror vi följde instruktionen. Vid Låsahuset är det bättre att runda Låsahuset och ta vänster direkt efter och sedan göra en kort avstickare till träd 11. Som bonus får man en bättre fotovinkel mot korsvirket.

D. Efter ca 100m ett stort nytt kalhygge som går fram till den anslutande vägen. (Tack Ingvar o Irene)

 

Vandring 11: (2016-09-11)

Rundan fungerade inte vid punkt A, och det nerbrunna huset på en av bilderna. Det fanns inget synligt sätt att ta sig rakt fram, som instruktionen angav. Så istället fortsatte jag genom kurvan längs grusvägen, dvs. österut. I T-korset tog jag höger och följde vägen söderut tills den slutade. Då är man alltså nästan vid 90-graderssvängen strax efter trädet (5), men med en gård emellan. Jag försökte gå förbi gården över ängen, men kunde inte hitta något som tydde på att jag var tillbaka på leden, så jag gick tillbaka. Tog istället det rosamarkerade ridspåret västerut till trädet (4). Därifrån såg jag inget traktorspår över fältet mot trädet (5), så istället fortsatte jag västerut längs ridspåret (baklänges längs rundan, åtmonstone att döma av kartan) och tog sedan av söderut vid det rosamarkerade spåret (en fin stig/löpspår) i den riktningen. Därefter knixade jag mig ner och anslöt till den egenliga rundan strax efter B. (Tack Torbjörn)

 

Vandring 12:

Spängerna vid A är borta och den smala stigen uppför en skogsklädd backe är obefintlig. Skippa därför detouren A-B; ströva direkt från P till C via Skåneleden.

 

Vandring 17:

Vid E har fågelbär (4) avverkats.

 

Vandring 21:

Vid E är stockarna över ån borta. (Tack Knud)

G. Vi hade LITE problem där. Vet inte riktigt vad vi gjorde för fel. Kanske vi gick lite för långt. Men väl över diket (hittade bara ett) och sen över stengärdet och hålla lite vänster och sen rakt upp. Då var vi rätt på det. (Tack Ingrid och Göran)


Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin